ProCROSS är det enda korsningsprogrammet i världen som är vetenskapligt baserat. Det används av många framstående lantbrukare i USA, Italien, Holland, Spanien, Tyskland, Portugal, Storbrittanien och många fler.
Kombinationen av VikingRed (SRB), Montbéliarde och Holstein har visat sig vara den ultimata och mest lönsamma korsningsmodellen. De tre raserna kombinerar och kompenserar respektie ras styrkor och svagheter på ett utomordentligt bra sätt. Dessutom får man en heterosis effekt av att korsa helt olika raser, vilket är motsatsen till inavel. 
Forskning visar att heterosis påverkar egenskaper såsom livskraft, fertilitet, hälsa och hållbarhet. Likaså högre mjölkproduktion än medeltalet av föräldrarna.  


ProCROSS är en smidig och enkel lösning där du aldrig behöver tänka på inavel. Det enda du behöver tänka på är att använda de bästa tjurarna inom varje ras. 
Läs mer om ProCROSS och resultaten från de vetenskapliga försöken här