Simmental

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
95280 3-7623 VB LUDDE +22 FJODOR AV DYBECK EDELWEISS AV BÄCKABY B
98187 3-7637 VB ULSTER +21 Hallas BAR 5 P SA EVOLUTION 418S B
92246 3-7614 ELIT +19 RICHWOOD BRUNO 809G LURIFAX B, Fåtal doser kvar
99725 3-7640 VB CHAPLIN +12 GULLI AV STUSTAD P NILS AV MALTESTORP A
98545 3-7639 VB UNICORN +11 SANDO AV STOREGÅRDEN MAVERICK AV BÄCKABY B
98188 3-7638 VB UNNE +9 SPOTIFY AV FALL MANÉR AV HÄLLINGE A
97854 3-7635 VB TRALL +4 ROCKY AV ÄNGA KOCK AV STEGATORP B
97534 3-7634 VB SAMSON +1 NELSON AV ÅBUEN KASMIR AV RÖRUM A
92241 3-7615 EUGEN 0 COHEN AV HÄGGENÄS URSUS AV MATTARP A
94347 3-7621 JIMAT -6 GEMAT BULL AV GAMLEGÅRDEN B

Lista

Kodnr Namn Stbnr Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
formåga
lakt. 2+
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv.
formåga
lakt. 1
Lev
födda,
lakt 2+
Lev.
födda,
lakt. 1
Slakt
kropps
tillväxt
Form
klass
Fett
klass
3-7623 VB LUDDE
F: FJODOR AV DYBECK
MF: EDELWEISS AV BÄCKABY
95280 +22 B 85 113 109 128 124 127 124 89 121 121 91 112 119 124 91 84 84 92 91 126 73 85
3-7637 VB ULSTER
F: Hallas
MF: BAR 5 P SA EVOLUTION 418S
98187 +21 B 58 111 101 120 129 126 144 92 116 93 97 115 95 132 97 83 84 91 93 112 92 110
3-7614 ELIT
F: RICHWOOD BRUNO 809G
MF: LURIFAX
92246 +19 B 108 104 114 105 117 112 102 90 114 133 100 112 130 109 100 104 106 100 104 122 76 86
3-7640 VB CHAPLIN
F: GULLI AV STUSTAD P
MF: NILS AV MALTESTORP
99725 +12 A 93 86 113 112 97 104 103 108 104 109 115 104 112 103 115 0 0 0 0 0 0 0
3-7639 VB UNICORN
F: SANDO AV STOREGÅRDEN
MF: MAVERICK AV BÄCKABY
98545 +11 B 108 97 116 108 128 120 113 124 110 108 95 105 112 110 95 106 107 114 115 123 74 110
3-7638 VB UNNE
F: SPOTIFY AV FALL
MF: MANÉR AV HÄLLINGE
98188 +9 A 117 89 101 124 112 118 107 120 103 106 120 110 105 103 120 96 96 94 97 112 78 115
3-7635 VB TRALL
F: ROCKY AV ÄNGA
MF: KOCK AV STEGATORP
97854 +4 B 97 93 106 110 108 109 104 101 111 72 116 106 81 109 116 98 98 99 102 111 80 100
3-7634 VB SAMSON
F: NELSON AV ÅBUEN
MF: KASMIR AV RÖRUM
97534 +1 A 97 119 111 138 123 131 110 113 124 82 80 107 90 119 80 79 79 90 90 126 76 108
3-7615 EUGEN
F: COHEN AV HÄGGENÄS
MF: URSUS AV MATTARP
92241 0 A 126 107 113 105 102 103 98 100 106 103 89 109 107 103 89 95 95 98 99 122 81 103
3-7621 JIMAT
F: GEMAT
MF: BULL AV GAMLEGÅRDEN
94347 -6 B 99 105 107 97 96 96 85 99 103 97 94 107 100 94 94 90 91 101 101 119 81 94
Avelsvärden beräknade: 21-11-02