MEDIA KIT


Faktablad om företaget (på engelska) 

Möt vår VD (på engelska)

Senaste medianärvaron (på engelska)

VikingGenetics logga
VikingGenetics logo (jpg) or (eps)


Media-kontakter

För mer information kontakta: 

Chef marknadsföring och kommunikation
Camilla Rosman, 
e-mail: caros@vikinggenetics.com, 
tel. +46 511 267 22

Kommunikatör
Verónica Löfgren, 
e-mail: velof@vikinggenetics.com,
 tel. +46 511 267 24