hållbara kor är fokus för Herd of the year 2020 i sverige

Knutby Prästgård utanför Uppsala har utnämnts till Herd of the Year 2020 i Sverige av VikingGenetics. 

Under Växa dagarna i Umeå delades årets svenska pris Herd of the Year för 2020 till familjen Carlsson på Knutby Prästgård. ”Vi är väldigt glada och stolta att utnämnastill Herd of the Year, det är något som verkligen ger oss ett lyft och beslut att fortsätta jobba för det vi tror är bäst för vår gård.” säger Ulf Carlsson, som tillsammans med sin fru Liselotte och två av deras tre barn, driver gården utanför Uppsala.
Familjen Carlsson började modernisera gården på flera olika sätt efter att de tog över från Ulfs föräldrar 2002. Gården har varit i familjens ägo sedan 1965, när Ulfsfar hade 40 kor. Ulf var en av två bröder och visade från början stort intresse av lantbruket, med fokus på avelsarbete. ” Som liten pojke ville jag alltid vara bland korna. Avel är kanske i mina gener”, säger han. 

Den största förändringen på gårdsnivå kom dock 2014 när de byggde den nya ladugården och installerade mjölkningsrobotarna. Denna uppdatering påverkade deras avelsstrategi och inspirerade familjen att ha ett klart mål med hållbara kor som kärnan i sitt företag. 

I entrén till ladugården hänger många diplom på kor som en påminnelse om de fantastiska kor de jobbar med. ”Vi har haft en del kor som varit excellenta och vi har fått pris för det också. Men jag tror det är viktigt att framhäva att det är den hållbara kon vi tar fram; och jag är riktigt stolt över dom! Givetvis är det viktigt med den mängd mjölk de ger, runt 11 800 kg ECM,” säger han. Besättningens 245 mjölkande kor består av 60 % Röda kor och 40% Holstein och de har en fetthalt på 4,4 % och proteinhalt på 3,6 %. 

När de väljer vilka egenskaper som är viktigast inom NTM, tänker Ulf Carlsson alltid att den bästa vägen är att avla för hållbara kor med bra produktion och utmärkt hälsa.  ”Vi avlar för den mest hållbara kon som passar robot utan att tappa i produktion eller sätta kon i en obekväm situation. Då vi mjölkar tre gånger per dag är juverhälsa och ben viktiga fokusområden när vi väljer tjurar”, säger han. 
Uppmärksammad innovation
VikingGenetics har skapat priset Herd of the Year för sina tre hemmamarknader: Danmark, Sverige och Finland. Vinnare är en besättning som är i avelns framkant och som bidrar till det nordiska avelsarbetet via innovation och hållbarhet. Knutby Prästgård var nominerad av sin avelsrådgivare Ida Hansson från Växa. Familjen Carlsson har visat att de har en övergripande mjölkproduktion där innovation och hållbarhet ligger i fokus. De gick med i GenVik-projektet tidigt och testar därför alla kvigor som föds. ”Vi försöker att ha de friskaste korna som är möjligt, då det möjliggör lönsamhet. Ju bättre djur, ju bättre prislapp på de dräktiga kvigor du behöver sälja, och om en ko stannar länge hos oss innebär det bättre lönsamhet från henne”, säger han. 

Det faktum att de jobbar mot det nordiska avelsmålet kan ses på flera sätt: NTM nivån på hondjuren är riktigt bra. När vi tittar på hondjur under ett års ålder ligger VikingRed 5 NTM enheter över rasmedeltalet och för Holstein 7,5 NTM enheter över rasmedel. 
Det är ingen överraskning att VG har testat 13 intressanta tjurkalvar under 2019 på gården, och de har tidigare sålt tre tjurar till VG, VR Fiction (född 2017), VR Gripar (född 2015) och VR Flaxe (född 2014). Under 2019 såldes även en kviga till VG och hon står nu i Hollola för embryoproduktion. 

”Vi har sålt tjurkalvar till VikingGenetics och vi har alltid haft bra stöd från avelsrådgivarna på Växa. De har varit med oss från starten och inspirerat oss att använda det bästa av det bästa gällande tjurar. Alla rådgivare har varit mycket involverade i vår avelsstrategi”, säger Carlsson. 

Han förklarar att avelsstrategin inkluderar genomiska test av kvigor för att identifiera de bästa djuren och de mindre bra, och runt 40% av den senare gruppen semineras med köttras. Resten semineras med X-Vik och till toppen av de bästa hondjuren använder man tjurfäder, med målet att få tjurkalvar till VikingGenetics avelsprogram.
Ulf Carlsson ser möjligheter i varje hörn och hans vision och passion för avel möjliggör att se nästa steg med entusiasm. Användning av embryon i en större omfattning finns i framtiden. Idag har han bokat fem embryon efter sin egen kviga som de sålde till VikingEmbryoprogrammet. ”Om jag skulle leva om mitt liv, skulle jag göra det exakt likadant” lägger han till. 

senaste nyheterna

VH Swish går fortfarande starkt
Läs mer
04.11.2021
VikingGenetics samlar all spermaproduktion till Danmark
Läs mer
20.09.2021
Ny Angus-tjur tillgänglig
Läs mer
06.09.2021
Ny Blonde-tjur tillgänglig
Läs mer
23.08.2021
Nya annorlunda härstamningar toppar VikingJersey listan
Läs mer
12.08.2021
VH Swish NTM +46 är klar att användas
Läs mer
12.08.2021
Bra stabilitet för VikingRed
Läs mer
11.08.2021
Ny Hereford-tjur tillgänglig
Läs mer
28.06.2021