Artificiell intelligens gör korna mer fodereffektiva och klimatvänliga

Ett nytt forskningsprojekt startat av VikingGenetics mäter hur mycket en ko äter genom AI (Artificiell Intelligens) och 3Dkameror. Med dessa data kan lantbrukarna välja att jobba med de mest fodereffektiva och klimatvänliga korna. Den totala budgeten för detta projekt är 3 miljoner  som är beviljat från olika partners.
För att säkerställa att dina kor är friska, fertila, uthålliga, produktiva och klimatvänliga, är det viktigt att du även har data på deras foderintag. 

Idag vet vi innehållet i fodret, men hittills har mängden foder som varje enskild ko konsumerat bara varit möjlig att mäta på försöksgårdar med dyr utrustning. I VikingGenetics projekt, kommer mängden foder en ko konsumeras mätas av 3D-kameror. Analyser av den uppsamlade datan om kons vikt, foderintag och mjölkproduktion kommer bidra till att identifiera vilka kor som har de effektivaste energiupptaget. Det övergripande målet är att skapa tydliga managementstrategier för att förbättra mjölkproduktionen. 

Enorm potential

Projektet har en total budget på 3 miljoner och har nyligen beviljats 1,8 miljoner Euros av den Danska Innovationsfonden.. 

“Potentialen av detta projekt är enorm och kan ändra hela attityden hur kon passar in i den moderna djurproduktionen” säger Jan Lassen, MSc., PhD och senior forskningschef  på VikingGenetics. ”Med 3D kameror kommer vi ge en mer objektiv övervakning av korna, bättre fodereffektivitet per ko, förbättringar i den dagliga driften och få en mer resurseffektiv produktion”, tillägger han. 
”Vi använder 3D kameror och AI för att identifiera djuren, uppskatta deras vikt och mängden de äter. En mer effektiv produktion kommer även gynna klimatet genom mindre metanutsläpp”, förklarar Søren Borchersen, avels- och utvecklingschef , VikingGenetics. 

Förra året introducerade NAV (Nordic Cattle Breeding Evaluation) ett sparat foderindex. Värdena från 3D-kamerorna kommer komplettera de nuvarande avelsvärdena för indexet Sparat foder. Experimentella data visar att de kor som är mest effektiva att utfodra även släpper ut mindre metan. Om du kan identifiera och avla på de mest fodereffektiva djuren, finns det både en ekonomisk vinst och en klimatfördel. 

Förutom VikingGenetics har projektet även deltagare från Aarhus universitet , som beräknar fodereffektiviteten och genetiken, SEGES avdelning för lantbruk och livsmedel ansvarar för implementering av mjukvaran hos lantbrukarna samt konsultföretaget SIMHERD AB, som tillhandahåller verktyg för att beräkna projektets ekonomiska värde. 
Hållbar mjölkproduktion

VikingGenetics kommer att använda datan för att rangera Viking-tjurarna för att säkerställa att de bästa generna överförs till nästa generation som gå kommer bli  än mer resurseffektiv än föregående generation. Det finns ca  1,5 miljarder  kor världen över och VikingGenetics hoppas att projektet kommer stärka deras  egen och de nordiska ländernas marknadsposition  för hållbar mjölkproduktion.

”Att ha individuella foderintagsregistreringar på kommersiella mjölkgårdar kan bli en värdeull framgångsfaktor  i den moderna mjölkproduktionsdriften. Det är något vi alltid har drömt om, ” säger professor Nic Frigens, MoSAR, som arbetar på franska instistutet för jordbruk, livsmedel och miljö (INRAE), en av projektets internationella samarbetspartner. 

Professor Guilherme Rosa från universitetet i Wisconsin, Madison, USA, som också är en partner i projektet, håller med om: ”Forskningsmässigt, denna typ av data öppnar helt nya möjligheter och gör det möjligt att studera komplexiteten relaterat till fodereffektivitet och klimatpåverkan på ett helt nytt sätt”.
Fakta om projektet: 

Projektet finansieras av Innovationsfonden Grand Solutions i Danmark samt partners i projektet.
Innovationfondens bidrag:      1.8 miljoner .
Total budget:                           3.0 miljoner
Varaktighet:                             Fyra år
 
Om projektets parners:

VikingGenetics är världsledande av innovativa och hållbara lösningar för nötkreatursavel. Företaget är ägt av 20 000 mjölk och köttbönder i Danmark, Sverige och Finland och levererar tjursperma till lantbrukare i mer 50 länder runt om i världen. En unik kombination av avelsprogram som sedan 1980 har fokuserat både på hälsa och produktion har bidragit till att VikingGenetics är marknadsledare i Norden och har en internationella styrka. 

Grand Solutions - Innovationsfonden Danmark investerar i de bästa forsknings- och innovationsprojekten med potential att skapa kunskap, tillväxt och sysselsättning i Danmark.   

Aarhus universitet deltar genom sin avdelning Quantitative Genetics och Department of Animal Science. Båda intuitionerna är världsberömda för sin forskning inom genetik och produktion.  

SEGES är den danska avdelningen för jordbruk och livsmedelsinnovation. De tillhandahåller lösningar för danskt jordbruk och implementerar de senaste forskningen på gårdar i Danmark. 

SIMHERD är ett konsultföretag som utvecklar och använder strategiska och operativa beslutsverktyg för nötkreatursföretagare.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Søren Borchersen | Chief Research and Development Official | +45 2369 9763 | PHNwYW4+c29ib3JAdmlraW5nZ2VuZXRpY3MuY29tPC9zcGFuPg==
Jan Lassen, Senior Project Manager | Telephone +45 2040 7441 | Email: PHNwYW4+amFsYXNAdmlraW5nZ2VuZXRpY3MuY29tPC9zcGFuPg==
Verónica Löfgren, Content and PR | Telephone: +46 511 267 00 | Email velof@vikinggenetics.com 

senaste nyheterna

VikingGenetics samlar all spermaproduktion till Danmark
Läs mer
20.09.2021
Ny Angus-tjur tillgänglig
Läs mer
06.09.2021
Ny Blonde-tjur tillgänglig
Läs mer
23.08.2021
Nya annorlunda härstamningar toppar VikingJersey listan
Läs mer
12.08.2021
VH Swish NTM +46 är klar att användas
Läs mer
12.08.2021
Bra stabilitet för VikingRed
Läs mer
11.08.2021
Ny Hereford-tjur tillgänglig
Läs mer
28.06.2021
Ny Angus-tjur tillgänglig
Läs mer
22.06.2021