Nya VikingHolstein tjurfäder i juli

9-4787 Nippon P (Hotspot P x VH Bernell) med gNTM +39 är en spännande heterozygot pollad tjur från Holland. Det finns dock flera släktskap till VikingGenetics och nordiska djur. VH Bernell som morfar och i några led bakåt finns även en ko från Søren Ernst Madsen i Danmark, nämligenTirsvad Bookem Nessie
en ko  som även finns i flera härstamningar i tjurar från VikingGenetics. 

Nippon P ger bra produktion där proteinhalten är riktigt på topp med 124. Hälso och reprodutkionsegenskaperna är mycket bra med alla redovisade egenskaper över 110. Han har även bra funktionella exteriöra egenskaper och är medel för kroppsstorlek.  
9-4738 VH Heat PP (Hotspot P x VH Comxa P) med gNTM +28 är uppfödd hos Søren Ernst Madsen i Danmark. Han är en väldigt intressant och högt rangerad homozygot pollad tjur. Han nedärver bra mjölkproduktion där han ger framsteg i både mängd och halter. Reproduktionen är bra och det samma gäller även hälsoegenskaperna där speciellt klövhälsa bör nämnas med fina 113 i avelsvärde. 

De funktionella egenskaperna är tilltalande med 112 i mjölkbarhet och 115 i lynne. Exteriörmässig är det juver som sticker ut med 122 i index som kommer från ett grunt och väl anfästat juver. Kroppsstorlek och ben ligger runt medel. Hans mor är spolad många gånger som kviga och har nyligen kalvat. Hon har startat bra och är bedömd med helhet 87. Mormor har en genomsnittlig produktion på 15 000 kg och är bedömd med helhet 85. 
9-4734 VH Hound PP (Hotspot P x Charley) med gNTM +26 är uppfödd hos Søren Ernst Madsen i Danmark. Även han är en intressant homozygot pollad tjur med bra profil. Han är en bra produktionstjur med mjölkindex på 123 som kommer från både mängd och halter. De funktionella egenskaperna är i topp med 126 i mjölkbarhet och 117 i lynne. Exteriört ger han en bra balans mellan kroppsstorlek 106, ben 111 och juver 116. Hans mor är spolad många gånger och det finns över 30 dräktigheter efter henne. Hon har ännu inte kalvat in. Mormor producerar bra med ett genomsnittlig på 14 000 kg. 

senaste nyheterna

VikingGenetics samlar all spermaproduktion till Danmark
Läs mer
20.09.2021
Ny Angus-tjur tillgänglig
Läs mer
06.09.2021
Ny Blonde-tjur tillgänglig
Läs mer
23.08.2021
Nya annorlunda härstamningar toppar VikingJersey listan
Läs mer
12.08.2021
VH Swish NTM +46 är klar att användas
Läs mer
12.08.2021
Bra stabilitet för VikingRed
Läs mer
11.08.2021
Ny Hereford-tjur tillgänglig
Läs mer
28.06.2021
Ny Angus-tjur tillgänglig
Läs mer
22.06.2021