Europas ledande avelsföretag går samman i Arcowin

1 december 2020, etablerar Evolution, Masterrind och VikingGenetics ett kooperativt företag för genetik inom mjölk- och köttproduktion, Arcowin, som representerar 53000 medlemmar i Europa. Det nya företaget ska arbeta med att försäkra sig om högsta möjliga avelsframsteg till nytta för medlemmarna och kunder över hela världen. 
 
Evolution, Masterrind och VikingGenetics är de ledande avelsföretagen i Frankrike, Tyskland, Danmark respektive Sverige och Finland. Alla tre kooperativen har varit pionjärer i att driva utveckling och lönsamhet inom mjölk- och köttproduktionen, inte enbart på sina hemmarknader utan även över hela världen. 
 
Från den 1 januari kommer Arcowin att understödja avelsprogrammen inom mjölk- och köttproduktion
från Evolution, Masterrind och VikingGenetics, med syfte att säkra högsta möjliga avelsframsteg. 
 
”Genom att kombinera vår ambition, vårt kunnande och vårt åtagande, att stötta mjölk- och köttproduktionen, kommer Arcowin att spela en nyckelroll för att utveckla branschen, vilket även kan inkludera ytterligare partners. Genom samarbetet i Arcowin kan vi maximera utväxlingen av våra avelsprogram och investeringar i forskning och utveckling” säger Vincent Retif, styrelsens ordförande. 
 
Arcowin kommer att innebära ett fullständigt utbyte av genetisk information mellan organstationernas avelsprogram. Därmed identifiera de bästa djuren för att maximera avelsframsteg i samtliga avelsprogram som organiseras av Arcowins ägarorganisationer.
Avelsvärderingen fortsätter som tidigare, organisationerna fortsätter att marknadsföra sig som tidigare.
 
”Arcowins tre grundande parter har en lång historia av att investera betydande resurser i forskning och utveckling för att garantera en fortsatt stark utveckling inom sina avelsprogram, sin produktion och sina tjänster. Arcowin kommer att samordna sina forsknings och utvecklingsmedel för att undvika parallellarbete, vilket kommer ge synergieffekter för medlemmar och kunder.” säger dr Josef Pott, VD för Arcowin. 
 
Eftersom Arcowin är ett avelssamarbete kommer medlemmarna i Sverige inte att märka någon skillnad i det dagliga arbetet och Växa kommer fortsättningsvis stötta medlemmarna med tjänster inom inseminering, avelsrådgivning etc. De tre grundande parterna kommer att fortsätta att driva sin separata verksamhet vad gäller administration, produktion, marknadsföring och försäljning men är överens om att undersöka vidare samarbetssynergier.  

För mer information, vänligen kontakta VikingGenetics VD
Henrik Billman på telefon +45 8795 9400 och e-post hebii@vikinggenetics.com  

senaste nyheterna

VH Swish går fortfarande starkt
Läs mer
04.11.2021
VikingGenetics samlar all spermaproduktion till Danmark
Läs mer
20.09.2021
Ny Angus-tjur tillgänglig
Läs mer
06.09.2021
Ny Blonde-tjur tillgänglig
Läs mer
23.08.2021
Nya annorlunda härstamningar toppar VikingJersey listan
Läs mer
12.08.2021
VH Swish NTM +46 är klar att användas
Läs mer
12.08.2021
Bra stabilitet för VikingRed
Läs mer
11.08.2021
Ny Hereford-tjur tillgänglig
Läs mer
28.06.2021