Nya VikingRed Tjurfäder i April

VR Vesty gNTM +39

VR Vimo x VR Froberg x VR Crone

Om ditt huvudsakliga avelsmål är hög produktion i kombination med bra juver och hög juverhälsa. Då är VR Vesty en tjur som kan göra stor förändring i din besättning. VR Vesty ger överlägsen produktion (129) med högre fett och proteinprocent i mjölken, samtidigt som han ger en ökad mjölkavkastning. Det är kombinerat med god juverhälsa (110) och ett bra juver (116). Hans döttrar får även de goda maternella kalvningsegenskaper, klövhälsa, hållbarhet och mjölkbarhet. De blir större än medel i kropp med bra ben.

När VR Vestys uppfödare började genomtesta alla sina kvigor upptäcktes två mycket bra kvigor som fick spolningskontrakt från VikingGenetis. En av dessa är mormor till VR Vesty. Hon spolades två gånger och gav modern till VR Vesty och tjuren VR Wild. VR Vestys mamma är själv spolad två gånger och från de spolningarna kommer VR Vesty samt tre kvigor med egna spolningskontrakt. VR Vestys mormor har även hon sålt en tjurkalv till VikingGenetics.

VR Vestys mamma har precis påbörjat sin andra laktation och har i medeltal på 1,2 år givit 1 023 kg fett och protein och 12 355 kg mjölk. Hon bedömdes i sin första laktation med poängen 92-84-84-88. Hans mormor är i sin tredje laktation och under 305 dagar i den andra laktationen gav hon 947 kg fett och protein, med 3,74 procent protein och 4,86 procent fett. Samtidigt bedömdes hon med 90-81-91-90.
Uppfödare Nita och Jakob Gade, Danmark 

VR Like gNTM +29

VR Lister x VR Futari x VR Gibson

Fokuserar du på att minska foderkostnader, förbättra hållbarhet, klövar och ben i din besättning. Då ska du ta en närmare titt på VR Like. VR Like ger långvariga döttrar med överlägsna benegenskaper (128) som samtidigt har en låg foderförbrukning (126). Det kombineras med hans goda egenskaper för mjölkproduktion. Han är även positiv för alla hälsoegenskaper och ger ett bra temperament. Döttrarna blir under medel i storlek och får fina juver, med mycket bra egenskaper för bakjuveranfästning och ligament.

VR Likes mamma finns kvar i besättningen och i medeltal under sitt första år har hon producerat 10 827 kg ECM med 4,9 procent fett och 3,7 procent protein. Hans mormor fick sex kalvar och har stått i flera olika besättningar. Under sina senaste tre år har hon i medel producerat 14 272 kg mjölk med 4,1 procent fett och 3,7 procent protein, vilket gett en bit över 1 100 kg fett och protein.
Uppfödare Ingelstad Agri AB, Sverige 

VR Vipes gNTM +28

VR Venom x VR Fabu x VR Crone

Om några av er har dagliga problem med dålig hälsa och höga foderkostnader då kan VR Vipes hjälpa er. VR Vipes har mycket god juverhälsa (113) och klövhälsa (112) tillsammans med en låg foderkonsumtion (112). Det kombineras med goda halter, bra fertilitet, lätta kalvningar och bra hållbarhet. Döttrarna är under medel i storlek med fin has och benkvalité. Detta tillsammans med bra framjuveranfästning, bakjuveranfästning och juverdjup.
Modern har blivit spolad tre gånger och där fått VR Vipes och VR Ahmet +25. Modern mjölkar i sin första laktation med riktigt bra halter: 3,74 procent protein och 5,0 procent fett. Samtidigt är hon en mycket bra exteriör ko med 84-86-85-86 i bedömning. Hans mormor är även hon spolad tre gånger där tre av hennes döttrar senare även själva blivit spolade.
Uppfödare: Søren Rønbjerg, Danmark

VR Haval P gNTM +27

VR High P x VR Flux x VR Leroy

Är ditt huvudfokus pollade djur, med bra temperament och mycket bra fett produktion över hela laktationen? Då är VR Haval P tjuren för din besättning. VR Haval P har en hög fettproduktion (124) över hela laktationen med en god tillväxt (117). Med sitt goda temperament är döttrarna är lätta att arbeta med. Det kombinerat med bra klövhälsa och ett bra juver där juverdjup och framspensplacering är mycket bra. Som en bonus kommer hälften av hans avkommor att bli hornlösa.

Modern köptes till Vikings embryoprogram. Hon har en kviga som har fått ett spolningskontrakt och Haval P är tjuren hon är moder till. Hon är i sin tredje laktation och har producerat en mycket koncentrerad mjölk. I medel över 2,25 år har hon producerat 9 841 kg mjölk med 4,15 procent protein och 5,59 procent fett vilket gett 957 kg fett och protein. Hon är i sin andra laktation bedömd med 82-83-83-83. Hans mormor mjölkande under 3,2 år och hennes moder i sin tur under 5,51 år.
Uppfödare: Marit Ottoson-Svensson, Sverige

VR Vuk P gNTM +26

VR Vigil P x VR Birka x VR Haltia

Om ditt fokus är att få pollade djur, låga foderkostnader och kor med mycket bra ben. Då är VR Vuk P det ideala alternativet för dig. VR Vuk P ger döttrar med excellenta ben (122), låg foderåtgång (114) och samtidigt blir hälften av dem hornlösa. Döttrarna får en god produktion över hela laktationen, god juver- och klövhälsa och en mycket bra hållbarhet. De blir under medel i storlek och får en mycket bra framjuveranfästning, juverdjup och framspensplacering.

Kofamiljen har många bra kor och många spolningar har gjorts. Modern till VR Vuk P såldes till Vikings embryoprogram. Hans mormor spolades en gång som kviga och tre av hennes kvigor fick spolningskontrakt, varav en av dessa är mamma till VR Vuk P. Flera av hondjuren i kofamiljen har spolats och flertalet med tjurar har sålts till VikingGenetics.

VR Vuk P:s mamma är i sin första laktation där hon har en god mjölkproduktion med halter som 3,56 procent protein och 5 procent fett. Den goda genetiken för bra benegenskaper kan ses i många generationer bakåt i kornas exteriörbedömningar.
Uppfödare: Morten Hansen, Danmark  

VR Liga gNTM +26

VR Lambard x VR Walt x R Harvard

Föredrar du många kilo mjölk under hela laktationen tillsammans med god juverhälsa? Då är VR Liga tjuren för dig. VR Liga ökar mängden mjölk (111) under hela laktationen (113) och samtidigt får döttrarna en god juverhälsa (111). Du får även döttrar som har en mindre foderkonsumtion, god fertilitet och hållbarhet. VR Liga är också en passande tjur till kvigor med sina goda kalvningsegenskaper. Döttrarna blir i medelstorlek med fina ben tillsammans med bra bakjuver och juverdjup.

Modern spolades som kviga och från den spolningen kom VR Liga och VR Feritus +27. Från den spolningen har även tre kvigor fått spolkontrakt av VikingGenetics. Modern var en fin ko men till följd av en olycka mjölkade hon bara i en månad, innan hon utgick från besättningen. VR Ligas mormor mjölkade i fyra år. Hon producerade i medel 981kg fett och protein med 4,0 procent protein och 5,28 procent i fett.
Uppfödare: Assendrup, Danmark 

VR Vic P gNTM +22

VR Venom x VR Wookie x VR Fonda P

Är förbättrad hållbarhet och mjölkbarhet tillsammans med hornlösa djur en del av din avelsstrategi? Då är VR Vic P en lösning i din besättning. VR Vic P ger kor som stannar i din besättning länge (122) är snabbmjölkade (116) och hälften av döttrarna blir hornlösa. Döttrarna ökar sin mjölkmängd och de är positiva för fertilitet och juverhälsa. De blir medelstora kor med en god has och benkvalité, har bra fram och bakjuveranfästning samt juverdjup.

Modern spolades två gånger som kviga och djurägaren fick 21 dräktigheter. Flertalet var kvigor och alla var pollade. En av de hornlösa kvigorna köptes till VikingGenetics embryoprogram och en annan av kvigorna fick ett spolningskontrakt från VikingGenetics. Även hans mormor spolades som kviga.

Modern till VR Vic P gav under sina första 305 dagar i produktion 12 483 kg mjölk, med 964 kg fett och protein. Hon bedömdes med 82-82-85-84. Hans mormor är i sin fjärde laktation och har i medel över 3,2 år producerat 12 015 kg mjölk, med 878 kg fett och protein. Hon blev bedömd i sin första laktation med 80-86-87-86.
Uppfödare: Lene och Palle Jensen, Danmark

VR Hingst gNTM +23

VR Hakon x VR Firefox x VR Fasadi

Om du kämpar med juver- och klövhälsoproblem i din besättning, så kan VR Hingst vara en tjur för dig. VR Hingst ger döttrar med bra juverhälsa (118) och klövhälsa (116) tillsammans med en bra hållbarhet. Det är kombinerat bra halter i mjölken och en god fertilitet. Döttrarna får bra ben i kombination med mycket bra juver (122) där framjuveranfästningen och juverdjupet bör understrykas. VR Hingst döttrar passar bra i robotsystem. Han ger även mycket lätta kalvningar så en mycket bra tjur att använda till kvigor.

Modern till VR Hingst köptes till Vikings embryoprogram och hon var en duktig embryoproducent. Där VR Hingst är ett resultat från ET arbetet. Hon är idag i sin andra laktation. Under sin första laktation gav hon mjölk med mycket höga halter, 4,32 procent protein och 5,33 procent fett. Hon bedömdes med 86-84-89-88. Hans mormor mjölkade under 4,52 år och gav 11 392 kg mjölk och 893 kg fett och protein i medel.
Uppfödare: Janpers Lantbruk AB, Sverige

VR Vimpeli gNTM +23

VR Versus x VR Vals x VR Visio

Söker du efter en högre livstidsproduktion? Då är VR Vimpeli ett perfekt val för dig. VR Vimpeli ger mycket bra produktion (119) med många kilo mjölk (112) och god hållbarhet (118). Det kombineras med god juverhälsa och ett positivt temperament. Döttrarna blir medelstora med fina ben tillsammans med mycket bra framjuveranfästning och ett bra bakjuver.

Hans mamma är i sin andra laktation och har i medel under 1,49 år producerat 11 252 kg mjölk och 940 kg fett och protein. Hon är bedömd med 86-87-80-85 i sin andra laktation. Hans mormor var en del av vikings embryoprogram och hon var en fantastisk osynlig ko utan några problem. Hon mjölkade tyvärr bara i 3,39 år innan hon råkade ut för en olycka. hennes moder mjölkade i sin tur i 5 år.
Uppfödare: Iskola oy, Finland 

senaste nyheterna

VH Swish går fortfarande starkt
Läs mer
04.11.2021
VikingGenetics samlar all spermaproduktion till Danmark
Läs mer
20.09.2021
Ny Angus-tjur tillgänglig
Läs mer
06.09.2021
Ny Blonde-tjur tillgänglig
Läs mer
23.08.2021
Nya annorlunda härstamningar toppar VikingJersey listan
Läs mer
12.08.2021
VH Swish NTM +46 är klar att användas
Läs mer
12.08.2021
Bra stabilitet för VikingRed
Läs mer
11.08.2021
Ny Hereford-tjur tillgänglig
Läs mer
28.06.2021