VikingGenetics samlar all spermaproduktion till Danmark

Nya avelsstrategier och ökad efterfrågan på könsseparerad sperma leder till att VikingGenetics beslutat att stänga tjurcentralen i Skara. För att säkerhetsställa en lönsam och långsiktig produktion kommer all produktion ske på en anläggning i Danmark.
 
VikingGenetics är framstående inom användningen av genomiskselektion och ett av världens ledande avelsföretag med tre starka mjölkraser, VikingHolstein, VikingRed och VikingJersey.    
 
Som en följd av genomiskselektion har antalet semintjurar i VikingGenetics minskat betydligt de senaste 10 åren. Samtidigt har avelsstrategierna på besättningsnivå utvecklats och lett till ökad efterfrågan på könsseparerad sperma. För att säkerhetsställa en effektiv och lönsam produktion har VikingGenetics beslutat koncentrera all spermaproduktion till en anläggning i Danmark.  
 
Att könsseparera sperma kräver högteknologisk utrustning och anläggningen i Assentoft, Danmark är den enda av VikingGenetics anläggningar som är utrustad med detta. Att samla produktionen till en anläggning optimerar produktionen och gör VikingGenetics än mer konkurrenskraftigt.
 
Till följd av detta stänger VikingGenetics sin spermaproduktion på Örnsro, Skara i slutet av tredje kvartalet 2022. Detta påverkar anställda i produktionen och dem i anknytning till produktionen. Alla fackförbund har informerats och VikingGenetics gör nu sitt yttersta för att stötta sina medarbetare till andra karriärer.
 
Stängningen av tjurcentralen i Skara påverkar inte nuvarande avelsprogram och inköp av tjurar i Sverige, Finland och Danmark. Med denna nya struktur fortsätter VikingGenetics leverera genetisktframsteg av absoluta världsklass.
 
Frågor hänvisas till:
 
Niels Bo
Interim CEO
M: +45 4018 1688 | D: +45 4018 1688 | T: +45 8795 9400

senaste nyheterna

VH Swish går fortfarande starkt
Läs mer
04.11.2021
VikingGenetics samlar all spermaproduktion till Danmark
Läs mer
20.09.2021
Ny Angus-tjur tillgänglig
Läs mer
06.09.2021
Ny Blonde-tjur tillgänglig
Läs mer
23.08.2021
Nya annorlunda härstamningar toppar VikingJersey listan
Läs mer
12.08.2021
VH Swish NTM +46 är klar att användas
Läs mer
12.08.2021
Bra stabilitet för VikingRed
Läs mer
11.08.2021
Ny Hereford-tjur tillgänglig
Läs mer
28.06.2021