Budget-tjurar VikingHolstein

Budget-tjurar: Tillgången på doser är begränsad. När doserna är slut hos VikingGenetics tas tjuren bort från listan

men kan fortfarande finnas i lager hos Växa Sverige.