VIKINGHOLSTEIN

Mycket mer än vanlig Holstein

Avelsmål VikingHolstein
Aveslmålet för VikingHolstein är en frisk ko med bra fertilitet, funktionell exteriör och hög produktion. Avelsmålet beskrivs i NTM (Nordic Total Merit), som är ett ekonomiskt index som försäkrar maximal framgång för alla ekonomiskt viktiga egenskaper för att ge mjökproducenten bästa lönsamheten. 

Avelsprogram VikingHolstein
Genomisk selektion är ett viktigt verktyg i avelsprogrammet för att hitta de bästa tjurarna, men också de bästa hondjuren för ET (EmbryoTransfer) för att få så många avkommor som möjligt efter de bästa hondjuren. VikingGenetics testar årligen 3,000 Holstein tjurkalvar, och de 100 bästa används i semin. Vi producerar också 4000 embryon från topp-kvigor årligen. Alla tjurar börjar som tjurfäder innan de kommer upp på bruksplanen. 
Avelsbasen för VikingHolstein består av ca 600,000 kor i kontroll i våra tre Viking-länder. 

 Ras-statistik VikingHolstein 2016

 Antal kor
 584,000  
 Mjölk, kg
10,204  
 Fett, kg
405  
 Fett, %
3.97  
 Protein, kg
342  
 Protein, %
3.42  
 Fett + protein, kg
747  
 Energi korrigerad mjölk, (ECM)
10,125