Könsseparerad sperma

X-Vik och Y-Vik

kvigor efter dina bästa hondjur!

 Alla vill ju ha kvigor efter sina bästa kor, och genom att använda X-Vik vet du att 90% av dem blir det. 

För att få största genetiska framsteget i din besättning så ska nästa generations hondjur vara efter dina bästa kor. Problemet är bara att veta vilka hondjur som är de bästa djuren genetiskt, de som ska bli föräldrar till nästa generation? Det kan du inte se utanpå. Lösningen på det är genomisk selektion. Genom att testa alla dina hondjur genomiskt så vet du med stor säkerhet vilka som har de genetiskt bästa anlagen och bör bli föräldrar till nästa generation. Resten av besättningen semineras med konventionella doser och/eller köttras

Läs mer om att använda X-Vik tillsammans med  genomiskt test av hondjur

Se vilka tjurar vi har X-Vik doser efter:
 VikingRed X-Vik

VikingHolstein X-Vik

y-vik

VikingGenetics har också Y-Vik doser efter några av våra köttrastjurar som garanterar att du får 85% tjurkalvar efter dessa.