Människor med Kvalitet i fokus

VikingGenetics har 155 anställda i sex olika länder; Danmark, Sverige, Finland, Australien, Storbrittanien. Vårat uppdrag är att förse mjölkproducenter i världen med bästa genetik. Vår övertygelse är att en balancerad avel mellan produktion och friska sunda kor är den bästa vägen för att nå framgång i sitt mjölkföretag. Vi är ett härligt team av medarbetar med stort fokus på kvalitet och en vilja att alla steg i produktions-kedjan ska vara av högsta kvalitet.