Friska klövar är viktigt

 Hälta orsakad av klöv-problem är en av de största utmaningarna i modern mjölkproduktion och är en av de tre vanligaste orsakerna till att en ko slås ut för tidigt, näst efter dålig fertilitet och dålig juverhälsa. Klöv-problem orsakar inte bara lidande och stress för kon, utan har dessutom en stor betydelse för hela lönsamheten på en mjölk-gård. Kostnaden för en vanlig klövsjukdom i de nordiska länderna är beräknat till 60-1310 EUR
  
Kostnaderna i samband med hälta är stora och inkluderar till exempel: 

· Fertiliets problem 
 · Kostnad för veterinärer samt medicin
· Lägre mjölkintäkter
· Utslagna kor
· Effekt på genetisk nivå eftersom du kanske slår ut en av de bästa korna
· Extra kostnad för anställda