Vikinggenetics är ett Kooperativt företag som ägs av 20 000 mjölk-och köttproducenter

Målet för VikingGenetics är att förse mjölkproducenter över hela världen med genetik som ger mjölkkor med en god balans mellan produktion och hälsa för att uppnå bästa möjliga lönsamhet för våra mjölkproducenter. 

De nordiska länderna är föregångare när det gäller avel för hälsoegenskaper och har registrerat data om sjukdomar  sedan 80-talet.  
VikingGenetics är ett av de ledande avelsföretagen i världen och ägs av 20 000 mjölk-och köttproducenter i Danmark, Sverige och Finland. Vi använder den senaste tekniken i ett effektivt avelsprogram och vi testar årligen 450 tjurar av mjölkraserna Holstein, VikingRed och Jersey. Vi bedriver också avelsarbete på köttraser, främst för att tillgodose behovet av köttrassemin på mjölkkor.