Vårat åtagande- ett hållbart avelsmål


VikingGenetics tror på ett hållbart avelsmål, och visar det genom vår strävan att varje dag jobba med att göra saker lite bättre för våra mjölkproducenter. Vi tänker att hållbarhet finns på många olika plan; bättre lönsamhet, bättre liv, ta hand om djuren på bästa sätt och ett avelsmål med hälsa och produktion i balans. Det är vad hållbarhet betyder för oss!  

Nedan kan du läsa om hur vi tänker om hållbarhet och hur vi integrerar det i vår verksamhet. 

Nyheter

VikingGenetics har en vilja att ligga i framkant när det gäller ny teknologi och nya uppfinningar. Vi följer noga trender i världen och strävar efter ett hållbart avelsmål där vi bidrar med det vi kan för en hållbar produktion.

100% genomiska tjurar
VikingGenetics var tidiga internationellt sett att använda 100% genomiska tjurar i avelsprogrammet, och vi vet idag att det var den rätta vägen att gå. 
 
10 år med könsseparerad sperma 
I mars 2017 hade vi 10-årsjubileum på X-Vik labbet i Assentoft, Danmark.  

Donator-stationer
Sedan införandet av genomisk selektion så är hondjurens avelsvärde lika säkra som tjurarnas, och därmed spelar de en stor roll i avelsarbetet, och vi vill ha så många djur som möjligt efter de högst genomiska testade djuren. På grund av det har vi starta donator-stationer i all tre länder där vi samlar embryon efter de bästa kvigorna. t

NÄSTA STEG - ett index för foder-effektivitet