NTM-Nordic Total MeritFriska kor som fungerar och producerar, den osynliga kon, det är vårat avelsmål och vår filosofi. Det ger dig som mjölkproducent mer tid över till annat
som är viktigt i livet. 

Hälsoegenskaper har varit en integrerad del i VikingGenetics’ avelsarbete sedan 80-talet och det gör oss unika i världen. Kokontrollen i de Nordiska länderna är unik i det att all data samlas i samma databas och 90% av korna bidrar till registreringar av hälsoegenskaper. Datan är officiell och ger dig som mjölkproducent säkra avelsvärden på dina kor samt ett utmärkt redskap för kontroll av alla delar i in produktion. 

NTM (Nordic Total Merit), är vårat verktyg för att nå vårat uppsatta mål. NTM består av 60 olika delindex, som kombineras ihop till 14 egenskaper, samtliga med en ekonomisk betydelse i mjölkproduktionen. NTM sätter stort fokus på hälsoegenskaper utan att kompromissa på produktion och funktionalitet. Allt i enighet med vad våra ägare, 25 000 mjölk och köttproducenter, önskar. NAV (Nordisk avelsvärdering) är den officiella organisationen som utför avelsvärderingen i våra tre länder. 
 
Mer information om NTM hittar du hos NAV.