De NORDIska länderna är pionjärer när det gäller avel för hälsoegenskaper

De nordiska länderna har avlat för friskare kor sedan 80-talet, längre än något annat avelsföretag i världen. Våra tjurar har selekterats för att ge friskare kor i generationer. Det betyder också att att våra tjurar till viss del har annorlunda härstamningar jämfört med många andra avelsföretag, eftersom vi har en tro på nånting annorlunda. 


I dag vet vi att alla framgångsrika avelsföretag försöker få fram så mycket information som möjligt om tjurarnas nedärvning av hälsoegenskaper, eftersom det är oerhört viktigt i dagens moderna mjölkproduktion. Vi i Norden har något som de inte har - en unik kokontroll med all data samlat i en och samma databas.
NTM (Nordic Total Merit Index) är ett komplett avelsmål som inkluderar både produktion och hälsa. Utvecklingen av NTM till vad det är i dag är en historia av en gemensam strävan att skapa ett index för hållbar mjölkproduktion i framtiden. Från sent 70-tal har de tre Nordiska kooperativen hela tiden strävat mot ett hållbart avelsmål, och när dessa tre föreningar slutligen gick samman 2008/2010 och bildade VikingGenetics, blev fokus att än mer utveckla metoder för att bedriva effektiv avel för friskare djur.   

VIKINGGENETICS HAr avlat för häloegenskaper sedan  1980, Längre än något annat avelsföretag i världen